AUI

Instalacja aparatury elektrotechnicznej w budynkach

Instalacja aparatury elektrotechnicznej w budynkach

Przekazanie kursantom wiedzy na temat podziału urządzeń elektrotechnicznych na takie, które należy obligatoryjnie instalować w budynkach oraz na takie, które można dobrowolnie przyłączać.

W tym zakresie zwrócimy również uwagę na czynniki szkodliwe i uciążliwe, wynikające z zagrożeń podczas instalowania aparatury elektrotechnicznej, np. spowodowanych powstawaniem pól elektromagnetycznych stacji transformatorowych czy linii napowietrznych.

Po drugie: przeszkolenie kursantów z przepisów prawnych i warunków technicznych, dotyczących instalowania aparatury elektrotechnicznej w budynkach i jej odpowiedniego usytuowania.

Po trzecie: poinformowanie uczestników szkolenia w zakresie uprawnień organów administracyjnych państwa (takich jak: inspektorzy nadzoru budowlanego, PIP czy Sanepid) w zakresie odbioru prac elektrycznych.

Omówienie przepisów prawnych, w zakresie:

1.Ustawa Prawo Budowlane (w tym dokładne przepisy Ustawy i rozporządzenia nakazujące stosowanie lub dowolność w stosowaniu różnych typów aparatury elektroinstalacyjnej).
2.Polskie Normy, które precyzują wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej (w szczególności Norma PN-IEC 60364).
3.Przepisy techniczno-budowlane (w tym uregulowania dotyczące urządzeń stosowanych w budynkach).

Adresaci:

– dyrektorzy i kierownicy działów odpowiedzialnych za inwestycje z zakresu energetyki,

– kierownicy i specjaliści związani z eksploatacją istniejących obiektów,

– elektromonterzy.

 

Po szkoleniu istnieje możliwość uzyskania uprawnień z zakresu Eksploatacji oraz Dozoru. 

Zapraszamy!

imię i nazwisko

wyślij wiadomość

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.