AUI

Pomiary instalacji elektrycznych (teoria i praktyka)

Pomiary instalacji elektrycznych (teoria i praktyka)

Prawidłowe zrealizowanie pomiarów instalacji technicznych wymaga profesjonalnego przeszkolenia zarówno z wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. Oferowane przez nas szkolenie spełnia oba kryteria, ponieważ łączymy teorię z praktyką.
Dzięki naszemu szkoleniu bezpiecznie wykonasz pomiary i szybko zdiagnozujesz potencjalne awarie.

ADRESACI SZKOLENIA:

– działy techniczne przedsiębiorstw,
– elektroinstalatorzy, kierownicy projektów, kierownicy działów utrzymania ruchu.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

W tej części szkolenia usystematyzowana zostanie wiedza kursantów na temat badań i prób elektrycznych. Poinformujemy, jakie czynności trzeba wykonać, aby rzetelnie sprawdzić funkcjonowanie instalacji elektrycznej i zadecydować o sprawności jej działania. Uczestnicy dowiedzą się również, w jaki sposób prawidłowo przygotować protokół z pomiarów.

Omawiane zagadnienia

1. Podstawowe przepisy prawne oraz polskie normy, w których uwzględnione zostały warunki wykonywania       pomiarów urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

2. Pomiary elektryczne – zasady wykonywania, przydatne wskazówki i doświadczenia.

3. Błędy podczas pomiarów narażające zdrowie lub życie osób postronnych/pomiarowca.

4. Badania wielkości elektrycznych:

  • prądów, napięć, rezystancji;
  • uziemień i rezystywności gruntu oraz rezystancji izolacji;
  • impedancji obwodów zwarciowych;
  • ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z wyłącznikami ochronnymi różnicowo-prądowymi;
  • zagrożeń elektromagnetycznych.

5. Mierniki elektryczne – rodzaje i zastosowanie.

6. Protokoły z pomiarów elektrycznych – zasady sporządzania protokołów zgodnie z wymaganiami przepisów i norm. Przykłady.

7. Sieci rozdzielcze instalacji i urządzeń elektrycznych – pomiary z wykorzystaniem analizatorów sieci. Przykłady przeprowadzonych badań.

8. Dyskusja w grupie na temat ww. zagadnień. Wymiana doświadczeń.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Prowadzona jest w sposób warsztatowy (metodą „learning by doing”). Kursanci poznają działanie nowoczesnych rozdzielnic, osobiście przećwiczą pomiary miernikami elektrycznymi oraz wykonają własnoręcznie protokoły z wykonanych badań. Dodatkowo trener szkolenia, opierając się o swoje wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów elektrycznych, udzieli praktycznych porad, jak unikać błędów, które mogą narazić zdrowie lub życie pomiarowca, a także osób postronnych.

Omawiane zagadnienia

1. Kurs praktyczny z pomiarów w rozdzielnicy NN. Omówienie oraz oględziny układu zasilania zakładu.

2. Rzeczowe omówienie budowy oraz zasady działania nowoczesnej rozdzielnicy NN i rozdzielnicy SN.

3. Demonstracja różnych typów mierników i urządzeń stosowanych do pomiarów w elektroenergetyce, a także pokazanie ich praktycznego zastosowania w rozdzielnicy NN.

4. Stworzenie własnego protokołu z badań elektroenergetycznych.

5. Omówienie wykonanych protokołów. Dyskusja w grupie.

 

Po szkoleniu istnieje możliwość uzyskania uprawnień z zakresu Eksploatacji oraz Dozoru. 

Zapraszamy!

imię i nazwisko

wyślij wiadomość

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.